Árverés 90 Bt. - arverezohaz@bedo.hu
1027 Budapest, Szász Károly utca 6. fszt. 2. (36-os kapucsengő)
Tel: +36/70/611-0133

Csak ezen az árverésen

156. - Numizmatika, militária árverés


Időpontja: 2013-01-31 17:00:00
Listázás egyszerre elemenként.       
Tétel szám Kép Leírás Állapot Kikiáltási ár
1 Géza herceg dénár (AG). 8000
2 II. Béla dénár (AG). 1200
3 II. Béla dénár (AG). 1200
4 II. Béla dénár, kor-rózió (AG). 600
5 II. Béla dénár, pe-remhiba (AG). 1800
6 II. Béla rézpénz. 1000
7 II. Béla rézpénz. 1800
8 Mária dénár, korró-zió (AG). 2000
9 Zsigmond dénár (AG). 500
10 Zsigmond dénár (AG). 400
11 Lombardia-Velence 1 centesimo, 1822. V. (Br.) 500
12 Lombardia-Velence 3 centesimo, 1822. V. (Br.) 400
13 Lombardia-Velence 5 centesimo, 1822. V. (Br.) 500
14 Lombardia-Velence 3 centesimi, 1852. V. (Br.) 300
15 3 db különféle Ferenc József 1 krajcár (Br.) 400
16 Horthy Miklós 10 fil-lér, 1927. 400
17 Horthy Miklós 10 fil-lér, 1935. 300
18 50 fillér, 1953 (alumínium). 400
19 1 forint, 1946 (alumínium). 1000
20 25, 50 forint, 1966 (Zrínyi M.) PP, AG, kis karc. 10000
21 200 forint, 1979 (Bethlen G.) AG. 2000
22 9 db vegyes külföldi fémpénz (bronz, nikkel, alumínium). 500
23 Osztrák 1 schilling, 1934 (nikkel). 400
24 Ethiópia II. Menelik tallér (1 bir), 1903, ezüst(?), utánveret. 3000
25 Észtország 1 kroon, 1934 (alumínium-bronz). 600
26 Erste tallér (Ferdi-nánd-Tirol), 1995, Esztergom, PP, ara-nyozott bronz. 300
27 Montenegró 5 perpera, 1909 (AG). 26000
28 Montenegró 2 perpera, 1910 (AG). 8500
29 Montenegró 2 perpera, 1914 (AG). 9000
30 Montenegró 1 perpera, 1909 (AG). 3500
31 Montenegró 1 perpera, 1912 (AG). 3500
32 Montenegró 1 perpera, 1914 (AG). 2200
33 Montenegró 20 para, 1906 (nikkel). 800
34 Montenegró 20 para, 1908 (nikkel). 700
35 Montenegró 20 para, 1913 (nikkel). 800
36 Montenegró 20 para, 1914 (nikkel). 700
37 Montenegró 10 para, 1906 (nikkel). 500
38 Montenegró 10 para, 1908 (nikkel). 600
39 Montenegró 10 para, 1913 (nikkel). 600
40 Montenegró 10 para, 1914 (nikkel). 600
41 Montenegró 2 pare, 1906 (Br). 300
42 Montenegró 2 pare, 1908 (Br). 600
43 Montenegró 2 pare, 1913 (Br). 500
44 Montenegró 2 pare, 1914 (Br). 500
45 Ezüstérem: Erzsébet királyné születésé-nek emlékére, tok-ban. 2000
46 Bronzérem: Erzsébet királyné születésé-nek emlékére. 400
47 Alumínium érem: A körmöcbányai pénz-verő kiállítására, 1896, tokban. 600
48 Bronzérem: Pápai kollégium emlékére, 1531-1931, dobo-zában (Beck Ö. F.) 2000
49 Bronzérem márvány-lapon: M. L. E. Tanári verseny, 1935 (Ludvig). 500
50 Bronzérem: Gr. Szé-chenyi Ferenc - A Magyar Nemzeti Mú-zeum alapítója, do-bozában. 400
51 Ezüstözött bronz-érem: Kegyesrendi Gimnázium (Piaris-ta). 300
52 Bronzérem: Kinizsi Pál csapattiszt képző iskola - Jutas, dobozában. 1700
53 Aranyozott bronz plakett: Hungária Magyar Technikusok Egyesületének Atlé-tikai Versenye, 1935. 400
54 Bronzplakett: Mű-egyetemi Atlétikai és Futball Klub ver-senydíja. 400
55 Ezüstözött Bronz-plakett: Műegyetemi Atlétikai és Futball Klub versenydíja. 500
56 Aranyozott bronz-érem: Faluszövet-ség. 400
57 Bronzérem: Szt. Ist-ván halálának 950. évfordulójára a Szent Jobb országjárására (Bozó). 600
58 Bronzérem: 90 éves a Magyar Numizma-tikai Társulat (F.M.). 400
59 Ezüstözött bronz-érem: Veszprémi Bazilika - 996-1996, PP (F.Z.). 500
60 3 db különféle bronzérem (R.S., Lapis). 600
61 4 db különféle bronzérem. 400
62 Bronzpalett: II. Já-nos Pál pápa bécsi látogatására, 1988. 400
63 2 db ezüstözött érem: XXIII. János és János Pál pápa (olasz). 400
64 6 db különféle kül-földi érem. 400
65 Templomos Lovag-rend nagykeresztjé-nek csillaga. 4000
66 2 db Szocialista kultúráért kitüntetés. 600
67 Jeruzsálemi zarán-dokkereszt + Szent Sírrend miniatűrje. 700
68 4 db Máltai Lovagrend miniatűr + Szent Sírrend miniatűr. 500
69 Bronz egyházi jel-vény (XXVI). 1600
70 Veszprém megyéért kitüntetés. 800
71 3 db Eucharisztikus Kongresszus jelvény (közte zománcos). 600
72 15 db vegyes különféle jelvény. 400
73 Egyházi bronz kettőskereszt. 600
74 A Szorgalom jutalma medál. 400
75 16 db katonai gomb + 4 db csillag. 300
76 Templomos Lovag-rend textil jelvénye. 400
77 7 db különféle kül-földi textil jelvény. 600
78 II. Világháborús ka-tonai (térkép?) táska (Afrika Korps). 1000
79 Görög Birodalom: Syrakosa decadrachma, AG, utánzat. 1800
80 Római Köztársaság Marcus Antonius dénár (AG). 600
81 6 db különféle ró-mai dénár (AG). 800
82 3 db különféle római Antoninianus (AG). 900
83 4 db különféle római Antoninianus (BR). 400
84 9 db különféle ró-mai redukált Follis (BR). 500
85 3 db különféle római redukált Follis (BR). 400
86 5 db különféle római bronz (Antoninianus és Follis). 400
87 4 db különféle római kisbronz. 400
88 2 db III. Gordianus sestertius, Vimninacium (BR). 1000
89 3 db különféle lokalbronz (Vimninacium). 900
90 12 db vegyes magyar és külföldi ezüstpénz. 1400
91 11 db vegyes magyar és külföldi nikkelpénz. 400
92 1,12 kg vegyes magyar és külföldi fémpénz (közte római is). 1100
93 Bronzplakett már-ványlapon: Műegye-temi Segélyegylet, 1922. 1000
94 5 db János Pál pápa érem (bronz és ezüstözött fém). 800
95 5 db vegyes magyar és külföldi érem. 800
96 Építész zománcos jelvény, 1919 (kis zománchiba). 2200
97 4 db különféle jelvény. 1200
98 Különféle jelvények, kitüntetések, gom-bok. 500
99 13 db inflációs papírpénz + 2 db 10 forint, 1960, 1969. 600
100 3 db Belga 20, 50, 50 francs. 400
101 Holland 10 gulden, 1953. 600
102 9 db vegyes külföldi bankjegy. 400
103 8 db szovjet bank-jegy, 1961. 500
104 53 db vegyes inflá-ciós papírpénz. 800
105 1 db Fidem Kong-resszus és 2 db Numizmatikai Közlöny (1983-1986 különnyomat). 600
106 Cserkész övcsat (G. S. jel). 3400
107 Cserkész kalap jel-vény (Hungaria fel-irat). 1600
108 Gödöllői Jamboree 1933. zománcos jelvény. 1800
109 Cserkész jelvény (csodaszarvas). 800
110 3 db különféle cserkész jelvény. 900
111 3 db különféle cserkész jelvény. 900
112 3 db különféle cserkész jelvény. 900
113 3 db különféle cserkész jelvény. 900
114 3 db különféle cserkész jelvény. 900
115 4 db különféle cserkész jelvény. 1000
116 4 db különféle cserkész jelvény. 1000
117 Bronzérem: Honvéd emlék, Ferenc Jó-zsef koronázása, 1867, dobozban. 1600
118 Ezüstözött bronz-érem: Elhagyott Gyermekek meg-mentése, 1869. 1200
119 Bronzmedál: Ferenc József Milleneumi emlék 896-1896. 1200
120 Magyar Köztársasági Érdemérem ezüst fokozata + szalagsáv + doboz. 10000
121 Magyar Köztársasági Érdemérem bronz fokozata + szalagsáv + doboz. 8000
122 Kossuth Érdemrend II. osztály, II. tip. 1950 (tombak), do-bozban. 35000
123 Magyar Népköztár-saság Érdemrend I. fokozat, kisdíszít-mény az V. fokozat szalagján + szalag-sáv, dobozban. 100000
124 Magyar Magyar Nép-köztársaság Érdem-rend II. fokozat, kis-díszítmény az V. fo-kozat szalagján + szalagsáv, doboz-ban. 80000
125 Magyar Magyar Nép-köztársaság Érdem-rend III. fokozat, kisdíszítmény az V. fokozat szalagján + szalagsáv, doboz-ban. 60000
126 Magyar Magyar Nép-köztársaság Érdem-rend IV. fokozat, kisdíszítmény az V. fokozat szalagján + szalagsáv, doboz-ban. 50000
127 Magyar Magyar Nép-köztársaság Érdem-rend V. fokozat, szalagsávján miniatűrrel, do-bozában. 25000
128 Kossuth díj I. foko-zata, 1952, doboz-ban. 20000
129 Kossuth díj II. foko-zata, 1952, doboz-ban. 15000
130 Állami díj I. fokoza-ta, dobozban. 18000
131 Magyar Népköztár-saság Kiváló Művé-sze, 1957, jelzett ezüst, dobozában. 12000
132 Magyar Népköztár-saság Érdemes Mű-vésze, 1957, jelezett ezüst, dobozában. 10000
133 Munkás-Paraszt hatalomért emlékérem, szalagsáv, dobozá-ban. 2000
134 Munka Érdemrend arany fokozata, 1985, szalagsáv, miniatűrrel, dobo-zában. 1200
135 Tanácsköztársasági zománcos, koszo-rús, hadihajós sap-kajelvény. 10000
136 Vaskorona rend III. osztályának kardos szalagja. 3000
137 Magyar Népköztár-sasági Érdemrend V. fokozat szalagja mi-niatűrrel. 2400
138 5 db különféle szocialista kitüntetés miniatűr, 2 db szalagsávon. 1000
139 Bronzérem: X. Ká-roly francia király, 1824, dobozban. 2500
140 10 db 5 forint, 1947, AG. 5000
141 200 forint, 1975 (Felszabadulás), AG, tokjában. 1800
142 3x200 forint, 1985 (Természetvédelem), AG. 3400
143 3x200 forint, 1985 (Természetvédelem), AG. 3400
144 3x100 forint, 1985 (Természetvédelem), alpakka. 1200
145 500 forint, 1986 (Labdarugó VB - Mexikó), AG. 2000
146 500 forint, 1988 (Téli olimpia - Calgari), AG. 2200
147 500 forint, 1988 (Téli olimpia - Calgari), AG. 2200
148 500 forint, 1988 (Labdarugó EB), AG. 2200
149 500 forint, 1990 (Labdarugó VB), AG. 2200
150 500 forint, 1990 (Labdarugó VB), AG. 2200
151 500 forint, 1990 (Labdarugó VB), AG. 2200
152 500 forint, 1992 (Téli olimpia - Albertville), AG. 2200
153 500 forint, 1991 (II. János Pál pápa), AG. 2200
154 500 forint, 1992 (Károly Róbert), AG. 2200
155 500 forint, 1992 (Szent László), AG. 2200
156 500 forint, 1992 (Telstar 1), AG. 2200
157 500 forint, 1993 (Régi dunai hajók - Árpád), AG. 2200
158 1000 forint, 1993 (Labdarugó VB), AG. 2800
159 500 forint, 1994 (ECU), AG. 2200
160 3 db 200 forint, 1992-1993-1994, AG. 1500
161 7 db 100 forint (2 db tokjában), alpak-ka, nikkel. 800
162 2 db FAO sor tokjában + 2 db 100 forint FAO, tokjában. 500
163 Forgalmi sor, 1990 (2, 5, 10, 20, 50 fil-lér). 500
164 3 db berakó lapon: 10, 20, 50, fillér, 1, 2, 5 forint + 119 db 20 fillér, alumínium. 500
165 Angol ezüst jubile-umi sor + Argentin Labdarugó VB sor. 1000
166 Mária Terézia 1/2 soldo, 1777 + Loth. Ferenc 1/2 krajcár, 1760, lapon. 500
167 II. József 1 soldo, 1788 K + I. Ferenc 2 soldi, 1799 S., la-pon. 2600
168 I. Ferenc 5 centessimi, 1822 V + Ferenc József 3 centessimi, 1852 M + 1 soldo, 1862 A, lapon. 1000
169 Osztrák ezüst és fémpénzek 6 lapon. 1200
170 Ausztrál ezüst és fémpénz 2 lapon. 500
171 Anglia (Viktória) 1 penny, 1860, 1862, lapon. 800
172 Anglia (Viktória) 1 penny, 1870, 1875. 600
173 Anglia (Viktória) 1 penny, 1883, lapon. 500
174 Anglia (Viktória) 1 penny, 1892, 1897. 600
175 Anglia (Viktória) 1 penny, 3 lapon. 500
176 Anglia (VII. Edvard) 1 penny, lapon. 500
177 Anglia (V. György) 1 penny, 4 lapon. 500
178 Anglia (VI. György + II. Erzsébet) vegyes ezüst és fémpénz 5 lapon. 600
179 Argentina, Brazilia, Kuba fémpénzek 4 lapon. 500
180 Külföldi fémpénzek 19 lapon. 500
181 Izraeli forgalmi sor lapon. 500
182 Francia (III. Napoleon) 5 centimes, lapon. 800
183 Francia (Köztársa-ság) 1 franc, 1872, AG, lapon. 600
184 Különféle francia ezüst, bronz, nikkel pénzek, lapon. 800
185 Különféle francia bronz, nikkel pén-zek, lapon. 900
186 Különféle francia fémpénzek, 4 lapon. 500
187 Olaszország (III. Vik-tor Emanuel) 10 centessimi, 1866 M, 1867 T, lapon. 600
188 Olaszország különféle 5, 10 centessimi, lapon. 1600
189 Olaszország különféle 5, 10, 20, 50 cent, centessimi, 5 lapon. 800
190 Németország külön-féle 2, 5, 10, 50 pfenning 4 lapon. 500
191 Norvégia: 1 öre, 1937 + 1 korona, 1927, lapon. 600
192 Szerbia: 5, 10 para, 1879, 1868, bronz. 1600
193 Szerbia-Jugoszlávia: 10, 20, 50 para + 1, 2 dinár, 3 lapon. 500
194 Románia: 5 bani, 1884 B + 10 bani, 1867 (bronz). 1200
195 Románia: 5 bani, 1900 + 10 bani, 1900 (nikkel). 1000
196 Románia: 1, 2, 5, 50, 100 lei (nikkel, hadifém), lapon. 500
197 Portugália: XX reis, 1884 + 20 reis , 1892, bronz, lapon. 800
198 Spanyol: 10 centimos, 1879. 1800
199 Spanyol: 2,5 centimos, 1868 + 1 peseta + 5 peseta, 1957, 2 lapon. 500
200 Lengyel: 1 gros, 1767, 1785 (Stanislaus) AG. + 10 grossi, 1840. 1400
201 Orosz: 1 kopek, 1856 + 2 kopek, 1854, bronz. 500
202 Szovjet: 5 kopek, 1926 + 50 kopek , 1925, 50 kopek, 1924, 2 lapon. 1600
203 Szovjet: 1, 2, 3, 5, 10, 20, 15 kopek, 6 lapon. 800
204 USA: 1/2 dollár 1964, 1966, 1967, 1968, 1969, 1971, AG, nikkel. 1200
205 USA: 1 cent 1888, 1902, 1918, 1961, 1968, 1968, bronz, 3 lapon. 500
206 Marokkó: 1, 2, 5, 50 francs + 10 mazunas, lapon. 600
207 Vegyes külföldi fémpénz 26 lapon. 1000
208 Egyiptom: 10 Qirsh (II. Abdul Hamid) AG, lapon. 1800
209 Török: 5 kurush (V. Muhammad) AG. 1000
210 Török vegyes fém-pénzek 3 lapon. 600
211 Török forgalmi sor. 500
212 Vatikán: 2,5 baiocchi (VI. Pius) (San Severeno) BR, lapon. 2200
213 Vatikán: Baioccho, 1815, 1816 (VII. Pi-us), BR, lapon. 3000
214 Osztrák 500 schil-ling, 1983 (II. János Pál pápa), AG. 4600
215 3 db érem: Fodor J., ezüst PP + Tanácsköztársaság, bronz + Tatai textiles nap, alumínium. 1200
216 7 db különféle füg-gő, egyházi kegy-érem, szerencse érem. 1000
217 3 db Ferenc József kitüntetés, hadiérem, katonai érdemérem (korona hiány). 1000
218 Károly- csapatke-reszt + sebesültek érme + 2 db schlaraffia (?) jel-vény. 1400
219 Horthy Miklós kitün-tetés + Magyar Bronz Érdemérem + Magyar Koronás Ér-demérem (korona hiány) + Bolgár há-borús érem. 4000
220 Aranyozott schlaraffia jelvény (gomblyuk). 1200
221 4 db díszgomb (fém és kő). 1200
222 4 db román papírpénz vegyes minőségben. 500
223 26 db osztrák notgeld vegyes minőségben. 800
224 11 db osztrák papírpénz vegyes minőségben. 1000
225 9 db német papír-pénz vegyes minő-ségben. 1000
226 7 db lengyel papír-pénz vegyes minő-ségben. 500
227 8 db orosz papír-pénz vegyes minő-ségben. 800
228 7 db argentín papír-pénz vegyes minő-ségben. 500
229 10 db vegyes euró-pai (cseh, szlovák, horvát,...) papírpénz vegyes minőségben. 500
230 10 db vegyes korona címletű papírpénz (1902-1923) vegyes minőségben. 1000
231 10 db vegyes korona címletű papírpénz (1902-1920) vegyes minőségben. 1000
232 10 db vegyes korona címletű papírpénz (1902-1920) vegyes minőségben. 1000
233 10 db vegyes korona címletű papírpénz (1902-1920) vegyes minőségben. 1000
234 100 db inflációs pengő címletű papírpénz vegyes minőségben. 3500
235 100 db inflációs pengő címletű papírpénz vegyes minőségben. 3500
236 112 db inflációs pengő címletű papírpénz vegyes minőségben. 3500
237 7 db Vörös hadsereg papírpénz (1, 5, 10, 20, 100, 1000 P). vegyes minőségben. 1000
238 8 db Vörös hadsereg papírpénz (1, 5, 10, 20, 100, 1000 P). vegyes minőségben. 1000
239 9 db adójegy (10000, 50000, 100000, 500000, 1000000 a.P.) ve-gyes minőségben. 800
240 8 db adójegy (10000, 50000, 100000, 500000 a.P.) vegyes minő-ségben. 500